Záměr projektu

Záměrem projektu je vybudovat výrobnu rybích lahůdek, která by zásobovala síť prodejních stánků v jednotlivých městech. V první fázi na území Moravskoslezského kraje.

Ve výrobně lahůdek poskytneme práci lidem sociálně znevýhodněným. Následně i v prodejních stáncích. Předpokládaný počet zaměstnanců jsou 4 ve výrobně lahůdek a 30 v 15 prodejních stáncích, nebo provozovnách.

Rychlé občerstvení s rybími specialitami se ve městě nenachází a proto se zde nabízí příležitost využít tzv. „díru na trhu“ a získat zákazníky pro konzumaci jídel z ryb, které jsou klíčovou součástí zdravé výživy, protože jsou zdrojem důležitých živin jako jsou bílkoviny nebo vitamín D. Ryby jsou také nejbohatším zdrojem omega-3 mastných kyselin, které jsou důležité pro tělo a mozek.

Cíl projektu

Cílem projektu je pomoci najít práci osobám se zdravotním postižením, které obtížně hledají uplatnění na trhu práce, což jim umožní návrat do společnosti tím, že získají příjem a pracovní návyky. Adaptují se tím na běžné životní podmínky a zmírní svou závislost na sociálních dávkách. Posilí se jejich samostatnost a tím se více integrují do společnosti.

Potřebnost projektu

Osoby se zdravotním postižením byly často dlouhodobě nezaměstnaní a tedy v evidenci ÚP. Byly tedy plně závislé na sociálních dávkách. Projekt jim umožní najít si práci a omezit závislost na sociálních dávkách.

Přidaná hodnota

Přidanou hodnotou projektu je pro cílovou skupinu zaměstnanců zlepšení kvality jejich dosavadního života, možnost seberealizace v zaměstnání, získání nových osobních kontaktů. Projekt umožní integraci zdravotně postižených osob a rovněž umožní ejich kontavzájemný kontakt zaměstnanců a seniorů, což přiblíží seniory přirozenému sociálnímu prostředí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, které se těžce uplatňují na trhu práce. Tyto osoby doposud byly nezaměstnané a nyní mohou najít práci, která může pozitivně ovlivnit jejich život. Účastníky projektu bude 8 zdravotně postižených osob, které jsou dlouhodobě nezaměstnané.

Přínos pro cílovou skupinu

Nejdůležitější přínosem projektu je změna způsobu života zaměstnanců oproti dosavadnímu tak, aby mohli žít životem srovnatelným s životem ostatních osob, aby se se stali méně zavislými na sociálních dávkách a získali tak i nové sebevědomí.

Motivace cílové skupiny

Motivačním faktorem bude mzda získaná za vykonanou práci a z toho plynoucí změny, které jim umožní žít život běžného občana.

@2020 – Všechna práva vyhrazena |  Ryba do ruky

Cíle podniku Ústav Pohoda z.ú.

Sociální podnik Ústav Pohoda z.ú. svůj případný zisk na konci zdaňovacího období (dle sdělení ředitele je stav hospodaření k 31.8.2020 + 600 tis. Kč) plánuje investovat do rozvoje společnosti, zejména nákupem nového technického vybavení (pořízení dalších mobilních stánků, vč. vybavení), dále pak nákupem služeb (reklama, marketing) a v neposlední řadě podpoří personální rozvoj (příjem nových zaměstnanců, vzdělávání).

 

Hospodářský výsledek v roce 2018 byl ve výši + 980 tis. Kč, který byl proinvestován v roce 2019 do rozvoje podniku, zejména pronájem kuchyně (s následným nákupem vybavení), která od 1.1.2020 zajišťuje stravu pro 250 klientů domovů pro seniory v Jablunkově, Třinci a Českém Těšíně.

 

Hospodářský výsledek v roce 2019 ve výši - 1.536 tis. Kč, zde se projevily především investice do výše zmíněné kuchyně a zároveň rozjezd projektu Ryba do Ruky.